Tvåhands, Spey, Underhand, Scandi kastning

Efter att jag för första gången 2016 testade på att fiska tvåhandsspö i Mörrumsån, har jag lagt ner mycket tid på att försöka att förbättra min kastteknik. Det har varit en kombination av att titta på en massa videos på YouTube där jag speciellt fastnade för Klaus Frimors video ”Crash Course on Scandi Casting” , tagit kurser för Telllis och framförallt mycket egen träning där jag filmat mig själv och sedan försökt att analysera de fel jag gjort. Det finns ett antal detaljer som visat sig påverka resultatet av hur bra man lyckats och jag skall försöka att förklara mina erfarenheter här.

Jag har tänkt att gå igenom alla detaljer från:
– Utrustning
– Hur man håller i spöet
– Hur man lyfter spöet
– Hur man sveper bak linan och ankrar linan
– Hur man gör framkastet
– Övrigt

Utrustning

Om man inte kan övningskasta i ett rinnande vatten så skall man använda en fullt flytande klump inkusive Tip och en 12-15 foots tafs. Om man har tillgång till ett rinnande vatten kan man använda en flytande klump, en hover/intermediate spets och ca 1,5 meters tafs. Längden på spö kan vara 13-14 fot. Själva spöt skall gärna vara ett mer förlåtande spö typ ett Loop Cross S1 eller G Loomis NRX. Det finns säker många andra men just dessa har jag själv provat och framförallt Cross S1 är väldigt lättkastat. En bra skjutlina i ändan på klumpen typ Ulitimate Running Lin (URL) som inte har något större linminne är också viktigt.